pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พม. จัดกิจกรรม “รวมพลัง พม. เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี” ออกกำลังกายทุกวันพุธ-ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี

 

 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59  เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมออกกำลังกาย ภายใต้กิจกรรม “รวมพลัง พม. เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี” เพื่อตอบรับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ข้าราชการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น.
 นางนภา กล่าวว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น. เพื่อให้บุคลากรทุกคนออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม สม่ำเสมอ โดยถือเอาการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย ทำให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน ส่งผลให้อายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บป่วย นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญเพราะสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อตอบรับนโยบายดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “รวมพลัง พม. เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี” ทุกวันพุธ ภายในช่วงเวลา 15.00 – 16.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้(30 พ.ย.) เป็นต้นไป และได้แบ่งกิจกรรมออกกำลังกายเป็น 7 โซน ประกอบด้วย 1) ตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น จากโรงพยาบาลกลาง 2) แอโรบิค  3) ฮูล่าฮูป 4) ปิงปอง  5) แบดมินตัน  6) รำไทเก๊กและรำไม้พลอง 7) เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 นางนภา กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ที่บริเวณสนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและเต้นแอโรบิค happy body อีกทั้งที่บริเวณลานจอดรถของอาคารมหานครยิบซั่ม นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคด้วยเช่นกัน
 “นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังได้จัด “กิจกรรม 5ส” (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) เพื่อรณรงค์ให้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่สำนักงานของตนเอง รวมทั้งทำความสะอาด จัดระเบียบ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การรวมพลัง พม.เพื่อสุขภาวะที่ดี หากได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อสุขภาพหลายอย่าง มีบุคลิกภาพดีขึ้นและเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป” นางนภา กล่าวในตอนท้าย


                                                      *************************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น