pearleus

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ปีใหม่นี้ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ รักษากฎจราจร

 
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่  27 ธ.ค.59  พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา ( สบ10 )ได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7 ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59 ถึง 4 ม.ค. 60 เพื่อ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้แนวคิด “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ รักษากฎจราจร” บริเวณป้อมตำรวจเอกชัย-มหาชัยพระราม 2 ธนบุรี-ปากท่อ กม.ที่ 35 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
  พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รรท.ที่ปรึกษา(สบ10) กว่าว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วทุกภาคส่วนให้อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เนื่องจากว่าจะมี ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว และเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้จำนวนรถที่สัญจรบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ กำชับให้แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกการจราจร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ถือว่าเป็นหน้าด่านที่จะมุ่งหน้าสู่ 14 จังหวัดทางภาคใต้ และเป็นเขตติดต่อเข้ากรุงเทพมหานคร จึงได้ออกมาประชาสัมพันธ์และรณรงค์ก่อนที่จะถึงในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยการบูรณาการกันทั้งภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ยังทำควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถ และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการตรวจสภาพรถยนต์ รถยนต์สาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มั่นคง แข็งแรง เรามุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีจุดบริการประชาชน ให้คำแนะนำเส้นทาง หรือช่วยเหลือรวมทั้งเป็นจุดพักรถเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความพร้อมที่จะขับขี่เดินทางต่อไปอย่างปลอดภัย
 พล.ต.ท.ดร.สุวิระ กล่าวต่ออีกว่าเราได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาค 7 กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว มีชุดเคลื่อนที่เร็ว  ทีมแก้วิกฤติจราจร รถพยาบาล รถยก รถดับเพลิง รถกู้ภัย พร้อมร่วมปฏิบัติ มุ่งเน้นด้านความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ในการตั้งจุดบริการ/จุดตรวจ เครื่องตรวจวัดความเร็ว เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอร์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการการเดินรถร่วมกันเพื่อให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย (จำกัด) ได้ร่วมสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนได้มอบผ้าเย็นจำนวน 4,000 ผืน รวมทั้งสมุดบันทึกพร้อมข้อมูลกฎจราจรซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจำนวน 4,000 เล่ม ซึ่งผมก็จะได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละจุดมารับมอบต่อไป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลปีใหม่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเข้มงวด พร้อมเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจะนำคำสั่ง คสช. มาบังคับใช้ ด้วยการยึดรถผู้ที่ขับขี่ขณะมึนเมา เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตั้งเป้าลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้เหลือน้อยที่สุด  และสุดท้ายนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างมีความสุขทั้งนี้ ตำรวจได้วางมาตรการดูแลโดยมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยว ก็สามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับ ตำรวจ โดยสามารถติดต่อได้ที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ จะมีการส่งข้อมูลการตรวจตราของตำรวจให้เจ้าของบ้านทราบผ่านทางแอพพลิเค ชั่นไลน์
 ด้าน นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย (จำกัด) กล่าวว่า ทางเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กระตุ้นให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เคารพกฎหมาย และรักษาระเบียบวินัยบนท้องถนนร่วมกันและโครงการการรณรงค์“ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ รักษากฎจราจร” ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และโครงการ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บริษัทเพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเทศกาลของทุกๆ ปีเพื่อสร้างจิตสำนึกและร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกต่อตนเองและส่วนรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น