pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้บริหารพม.ร่วมประชุมยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ


 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประยูรภมรมนตรี ชั้น 3 อาคาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 3/2559 พร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอง
ประธานคนที่ 1 และมี นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พล.ร.อ.ณรงค์

พล.ต.อ.อดุลย์

นายเลิศปัญญา


                                                                   *************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น