pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สื่อไทยเยี่ยมเครือข่ายมูลนิธิภราดรภาพ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในมาเลย์

ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด อาดำ
เมื่อ 9-13 ธ.ค.นี้ ดาโต๊ะมูฮัมหมัด อาดำ ประธานมูลนิธิเพื่อภราดรภาพ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค.59 นี้ มูลนิธิฯนำสื่อมวลชนจากประเทศไทยเยี่ยมชมวิถีชีวิตมุสลิม เครือข่ายมูลนิธิภราดรภาพ (GISBH)ประเทศมาเลเซีย  Love&care ณ โกลบอลอิควาน ประเทศมาเลเชีย ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักความรักซึ่งกันและกันในทุกเชื้อชาติศาสนา ซึ่งมูลนิธิฯมีอยู่เครือข่ายอยู่ทั่วโลก
  พร้อมกันนี้จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บาตูฮัมปัน ชมโรงงานไก่ละโย้ย และฟังการท่องจำอัลกุรอ่านของนักเรียนที่มัรโบะ ชมเมืองปุตราจายา  มัสยิดสีชมพูและอาคารรัฐสภา ชมตึกแฝด พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาเลเซีย ร่วมงานเมาลิดกลาง ชมธุรกิจอิควานและชมการแสดงคอนเสิร์ตเยาวชนวงดัง เยี่ยมชมคาเมร่อนไอส์แลนด์ เก็นติ้งไอส์แลนด์ เยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานผลิตขนมปัง หมู่บ้านบำบัดยาเสพติด เป็นอาทิ โดยมีการนำชิมอาหารร้านไฮนานบุกิตรายา และพัก ณ เรือนรับรองวิลล่าบุกิตรายา
 ทั้งนี้การเดินทางดังกล่าวจะเป็นการนำวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในเครือข่ายภราดรภาพ มาเผยแพร่ ให้เห็นถึงความสงบสุขในการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรั๙กาลที่ 9 ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น