pearleus

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นครปฐม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจพบกับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท และชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชน
เมื่อ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงานสังคมสุขใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ที่สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานยิ่งใหญ่ เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจกับ 9 โซนกิจกรรมหลัก พบกับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ชมนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทที่อยากให้คนไทยได้สัมผัส พร้อมรับหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทฟรี!!! ชม ช้อป ชิม สินค้าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สัมผัสวิถีชุมชนกว่า 200 ร้านค้าทั่วประเทศ พบกับคลินิกเกษตรอินทรีย์ครบวงจร คนต้นแบบ พร้อมแชร์ความรู้ บอกเล่าศรัทธา และกิจกรรม Work Shop ที่น่าสนใจ
สำหรับแนวคิดหลักในการจัดงาน ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง และยังระดมพลังจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้แบ่งออกเป็น 9 โซนหลัก ในบริเวณงาน ประกอบด้วย 1.โซนสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ : ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายอาลัยและสักการะ, 2.โซนนิทรรศการตามรอยพระบาท โดยททท.จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีโค่ใกล้เคียงในภูมิภาคภาคกลาง 3.โซนจุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทจากททท.  4.โซน Work Shop มีเปิดบริการคลินิกเกษตรอินทรีย์จอบโจทย์ทุกมิติ  5.โซนเวทีกลาง : เปิดเวทีให้คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในเปลี่ยนวิถี จนชีวิตเปลี่ยน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดบทเรียน บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิต 6.โซนภาคีขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล 7.โซนตลาดสุขใจ โดยการนำร้านค้า ร้านอาหารในตลาดสุขใจทั้งหมดมาไว้ภายในงาน  8.โซนร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์จากทั่วประเทศ 9.โซน Food Truck เชิญชิมอาหารอินทรีย์ตามวิถีคนเมือง
 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคมาร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมเวิร์คช้อปภายในงาน พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพเคลื่อนไหว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น