pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

น้ำใจไทยช่วยภาคใต้ กับไทยสมายล์

สายการบินไทยสมายล์ ขออาสาเป็นตัวกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รับขนของอุปโภคบริโภค และสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในภาคใต้ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นราธิวาส ภูเก็ต และกระบี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

หน่วยราชการ ภาคเอกชน องค์กร หรือบุคคล ที่มีความประสงค์จะขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ กับสายการบินไทยสมายล์ กรุณาติดต่อ คุณพรชนก จิตคะเนการ โทร.095 548 2208 หรืออีเมล์ pornchanok.j@thaismileair.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น