pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือศูนย์เอเคซี ดึง ‘กูรูเกาหลี’ ปั้น SMEs ไทย เจาะตลาดค้าออนไลน์เกาหลีใต้ ผู้สื่อข่าวรายงนว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60  นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เรียนรู้ IoT (Internet of Thing) เจาะตลาดเกาหลีใต้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์” ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ ASEAN – Korea Center (AKC) จากสาธารณรัฐเกาหลี ผนึกกำลังนำผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT จากบริษัทชั้นนำของเกาหลีมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทยสามารถเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้และตลาดอื่นๆ อย่างยั่งยืน โดยมีนายโน ควัง อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และนายคิม ยอง ซัน เลขาธิการศูนย์ AKC ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล IoT ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม ทิศทางนโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ IoT กับภาคธุรกิจ ตลอดจนการนำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนากระบวนการผลิต และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำจากเกาหลี
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังจะได้เจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรทางการค้า และรับบริการการให้คำปรึกษาเชิงลึกเป็นรายบริษัทอีกด้วย กิจกรรมในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่แน่นแฟ้นระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันให้ไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างสมดุลและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

นายคิม ยอง ซัน เลขาธิการศูนย์ AKC กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าการลงทุน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ศูนย์ AKC คาดหวังว่าโครงการในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ MSMEs ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก

 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการค้า และสนับสนุนผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์   จึงได้พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนามเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ขึ้นในปี 2554 ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรด้านดิจิทัลระดับโลก อาทิ Amazon, Alibaba, PayPal, eBay, Google, Line และ Facebook ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย และผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางการค้าออนไลน์อีกด้วย


* * * * * * * * * * * * * * *

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น