pearleus

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและบรรเทาภัยจากการลอบวางระเบิดและก่อการร้าย

วันที่28มิ.ย.60 เวลา10.00น. ได้มีการประชุมวางแผนงานของการซักซ้อมป้องกัน และได้มีการจำลองเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการวางระเบิดของทางสถานีรถไฟฟ้าBTSสถานีบางหว้า เขตภาษีเจริญ โดยมีนายสมชีพ ไชยเขตต์(ผอ.เขตภาษีเจริญ) พ.ต.อ.ญาณพงศ์ โสมาภา(รอง ผบก.น.9) พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ปานจันทร์(ผกก.สน.ภาษีเจริญ) ผอ.พรทิพย์ ศิริแดง(ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ) ร.ต.อ.ชัยพิพัฒน์ ผิวงาม(กลุ่มงานเก็บกู้ฯ) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต,เจ้าหน้าที่ทหารกำลังพล.ร้อย รสป.9พัน9,สถานีดับเพลิง,กู้ภัยบางแค,อปพร เขตภาษีเจริญ และ จนท.รปภ.BTS บางหว้า ได้เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกับการจำลองเหตุการณ์ หลังจากที่ได้ประชุมเสร็จสิ้นก็ได้ลงมือปฏิบัติการและจำลองเหตุการณ์ขึ้นและเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติตามแผนงานการประชุมทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น และทางด้านนายสุชีพ ไชยเขตต์(ผอ.เขตภาษีเจริญ)ได้กล่าวด้วยความห่วงใยประชาชนที่ต้องเดินทางว่า การซักซ้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันภัยจากทางเจ้าหน้าที่ในภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันในทุกๆหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น