pearleus

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"ปลัดคมนาคมฯ"เปิดอินเทอร์เเมท อาเซียน 2017” สุดยอดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งอาเซียน


          งานอินเทอร์เเมท อาเซียน 2017 มหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนไทย และต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 บนพื้นที่กว่า 20,000ตารางเมตร ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกลางแจ้งริมทะเลสาบเมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

มิสเตอร์ ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน อินเทอร์เเมท อาเซียน 2017(INTERMATASEAN 2017) ถือเป็นสุดยอดงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของอาเซียน จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่แสดงสินค้าและนิทรรศการในอาคารขนาด 10,000 ตารางเมตร และอีก 10,000 ตารางเมตรเป็นลานกลางแจ้งสำหรับแสดงสินค้าและสาธิตเครื่องจักรใหญ่เพื่อการก่อสร้าง โดยงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 บริษัทจาก 18 ประเทศทั่วโลกนำสินค้ามาจัดแสดง รวมถึงกลุ่มผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างที่เป็นผู้ซื้อตัวจริงกว่า 150 รายที่ได้รับเชิญมาร่วมเจรจาธุรกิจ และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 10,000 รายตลอด 3 วันของการจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี      สำหรับงาน อินเทอร์เเมท อาเซียน 2017 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมจัดงานเป็นอย่างดีภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต่างร่วมจัดนิทรรศการแสดงโมเดลการก่อสร้างโครงการต่างๆ บนพื้นที่กว่า 522 ตารางเมตร อีกทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและนานาชาติ อาทิ สมาคมการจัดการทรัพยากรนานาชาติ สมาคมผู้รับเหมา ประเทศฟิลิปปินส์ สมาคมผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอาคาร และปีนัง Master Builders สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างหนัก ประเทศมาเลเซีย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันการก่อสร้างอาคาร ประเทศสิงคโปร์ สมาคมวัสดุก่อสร้าง ประเทศเวียดนาม สมาคมคอนกรีต ประเทศเวียดนาม

พร้อมกันนี้ ภาคเอกชนบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างชั้นนำของโลกอาทิ CASE Construction Equipment, Manitou Group, JCB, XCM,Coffral-Enthana, Hitachi, Kobelco และSTIT เป็นต้น โดยได้เข้าร่วมสนับสนุนพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสกับขุมพลัง และประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์ล่าสุดของงานก่อสร้าง อีกทั้งในงานยังจัดการประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ INTERMAT ASEAN Conference 2017 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พร้อมพูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้มการเติบโตธุรกิจก่อสร้างของไทยและอาเซียน

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวเสริมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมาจากโครงการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อีกทั้งภาครัฐอนุมัติโครงการลงทุนด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคมรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและอาเซียนอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อัตราค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาเครื่องจักรที่มีคุณภาพ เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง


ดังนั้นการจัดงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 จึงถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทางสมาคมฯ ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานยินดีและพร้อมสนับสนุนทุกด้าน เพื่องานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ โดยการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา รวมถึงเชิญชวนสมาชิกของสมาคมฯ จากทั่วประเทศเข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
นายณัฐพร พรหมสุทธิ ประธานสมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน (ACF) กล่าวว่าทางสมาพันธ์ฯภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างจากทั่วโลก มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่องานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพซึ่งสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงสินค้า การเป็นวิทยากรในงานประชุม สัมมนา และ VIP Buyer ภายในงานอีกด้วย
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน) กล่าวถึงการจัดงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 ถือเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลหนัก ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ทางสสปน.ยินดีเป็นอย่างมากในการร่วมสนับสนุนการจัดงานให้ประสบความสำเร็จโดยการดำเนินการด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เ พื่อดึงดูดกลุ่มนักธุรกิจที่มีศักยภาพจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมชมงานครั้งนี้
มิสอิสซาเบล อัลฟาโน ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมก่อสร้าง คอมเอ็กซ์โพเซียมกรุ๊ป กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีหลายโครงการที่สร้างความท้าทายให้วงการก่อสร้าง การนำงานอินเทอร์แมท มาจัดยังประเทศไทยจะเป็นการดึงดูดให้กลุ่มประเทศอาเซียนที่กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้มาพบกับผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างที่มีชื่อเสียง พร้อมเจรจาธุรกิจเพื่อนำความรู้และนำเครื่องจักรใหม่ๆ เข้าไปใช้งานเสริมทัพให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างแบบครบวงจรระดับสากล แบรนด์ดังจากอเมริกา Case Construction Equipment เป็นแบนรด์จาก CNH Industry Group  ฉลอง 175 ปีแห่งบริการธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างทรงประสิทธิภาพ พร้อมร่วมแสดงสินค้าในงาน INTERMAT ASEAN 2017 ในฐานะ ไดมอนด์ สปอนเซอร์

ทั้งนี้เคสยังเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน INTERMAT Paris ติดต่อกันหลายปี เมื่องาน INTERMAT มาจัดงานที่ภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรก จึงไม่ลังเลที่จะมาแสดงสินค้าในงาน INTERMAT ASEAN เลย ทั้งพื้นที่ในอาคารและลานแสดงสินค้ากลางแจ้ง พร้อมนำเทคโนโลยีมาโชว์ภายในงาน  อาทิ SiteControl เพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องจักร ระบบบรรทุกน้ำหนักช่วยเพิ่มผลผลิตสำหรับรถตักที่ทำงานด้วยจอสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยตั้งค่าแสดงให้แสดงผลการทำงานได้อย่างแม่นยำ ระบบSiteWatch ติดตามเทเลเมติกส์จากระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการหยุดเครื่องจักร ทั้งยังตรวจสอบข้อมูลเชื้อเพลิงและการใช้งาน ซึ่งนวัตกรรมที่เคสมุ่งพัฒนามาตลอดคือ การแก้ปัญหน้าที่เกิดขึ้นหน้างาน เน้นการสร้างผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดเชื้อเพลิง
สำหรับตลาดอาเซียน เคสได้นำ รถขุดตีนตะขาบ รถขุดขนาดกลาง รถตักล้อยาง รถเกลี่ย บูลโดเซอร์ตีนตะขาบ รถบดอัด รถตักเอนกประสงค์ รถตักหน้าชุดหลัง และรถตักขนาดเล็ก เครื่องจักรเหล่านี้สามารถใช้ในการก่อสร้างถนน การใช้งานในเหมืองแร่ ก่อสร้างทั่วไปและโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างแน่นอน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานอินเทอร์แมท อาเซียน 2017 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและลานกลางแจ้งริมทะเลสาบเมืองทองธานี


*******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น