pearleus

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำพูนจัดสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร โครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ร.9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.60 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน น.ส.จารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ เป็นประธานสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาทโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่อง มารยาทไทยและมารยาทสังคม สุขอนามัยวัยเจริญพันธ์ การใช้ยาสามัญประจำบ้าน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดลำพูน และผู้ฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 238 คน ณ ห้องประชุมตึกราตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น