pearleus

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผกก.สืบสมุทรสาคร ลงพื้นที่สานสัมพันธ์191แจกผ้ากันเปิ้อน

ผกก.สืบสมุทรสาคร  ลงพื้นที่สานสัมพันธ์191แจกผ้ากันเปิ้อน..พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผกก.สส.ภ.จว.สมุท รสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสืบสวน ลงพื้นที่ พบประผู้นำชุมชน ต.หลักสอง หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และร่วมเดินรณรงค์กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางปิ้ง หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้านรุ่งนภา 3 พบปะประชาชนร้านค้า แจกผ้ากันเปื้อนพร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ในการแจ้งเหตุด่วน! เหตุร้าย ผ่านศูนย์วิทยุ 191 สร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล เป็นพันธกิจในการปฎิบัติหน้าที่.

เงาพญาราหู รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น