pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เมดิคอลฮับมิติใหม่แห่งไทยแลนด์ 4.0 มาตรฐานสากลด้านสุขภาพเพื่อนักท่องเที่ยว


บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ร่วมมือ จีเอชเอ (Global Healthcare Accreditation) ผู้ดูแลมาตรฐานสากลด้านบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GHA แก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวมาตรฐานระดับสากล ณ โรงแรมศิวาเทล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพและบริการเข้าร่วมงานมากว่า 30 ราย

นพ.สมพร คำผง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ที่ปรึกษาองค์กรที่เป็นสถานพยาบาลในประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลมาแล้วกว่า 60 แห่ง เปิดเผยว่า ตลาดการท่องเที่ยวของโลก มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism พบว่า มีมูลค่าเติบโตสูงมาก โปรแกรมการรับรองด้านสุขภาพระดับโลก คือมาตรฐานคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพที่มุ่งตอบโจทย์การเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัว อย่างเป็นทางการ ผู้ร่วมงานเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ทำเรื่องเมดิคอลทราเวล ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มีสแตนดาร์ดที่เกี่ยวข้องกับเมดิคอลทราเวล โดยตรง บริษัท เฮลธ์แคร์ฯ และ จีเอชเอ จึงเห็นโอกาสที่ดีเปิดตัวด้วยการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน หวังเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
นพ.สมพร ระบุด้วยว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ใช่เพียงแต่โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการเท่านั้น รวมไปถึงโรงแรม สายการบิน รถเช่า และบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆทั้งนี้โปรแกรม จีเอชเอ จะประเมินการปฏิบัติตามสมรรถนะซึ่งสร้างความมั่นใจว่าองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ไม่เพียงแต่ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของบริการที่ให้แก่การเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือผู้ป่วยต่างชาติ แต่จะติดตามประสิทธิภาพตลอดวงจรที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมดว่า มีความคล่องตัวดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีประสบการณ์โดยรวมในเชิงบวก โดยมาตรฐาน GHA จะมาเติมเต็มช่องว่างที่เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยที่ท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลและจะนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลมาสู่ประเทศไทย

นางคาเรน ทิมมอนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ โกลบอล เฮลธ์แคร์ แอ็คเครดิเทชั่น หรือ จีเอชเอ เสริมอีกว่า “จีเอชเอ เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Travel) มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ในนครชิคาโก มีสำนักงานอยู่ที่ปาล์มบีชการ์เดน รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาและยอมรับจาก World Medical Association ว่าเป็นมาตรฐานที่จำเพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยที่เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล โดยมีข้อแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ เช่น HA-Thailand และ JCI-Joint Commission International ตรงที่มาตรฐานจีเอชเอไม่ได้มีเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเพียงเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของงานต้อนรับ บริการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ป่วยรวมไปถึงมาตรฐานที่ช่วยพัฒนาด้านธุรกิจให้ยั่งยืนอีกด้วย
ด้านนพ.สมพร กล่าวอีกว่า จีเอชเอ จะเข้ามาช่วยคัดเลือกสถานพยาบาล รวมถึงคลินิกในการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GHA ซึ่งมุ่งเน้นที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการทางคลินิก ประสบการณ์ผู้ป่วย และการต้อนรับ รวมไปถึงการตรวจสอบสถานประกอบการและการปฏิบัติงานว่ามีจริยธรรม มีความปลอดภัยและมีความโปร่งใส ตลอดทั้งการดูแลที่ต่อเนื่องของการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมด

รวมทั้งการแพทย์ผู้ให้การรักษา ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้กับการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล ตลอดจนความตระหนักและความคาดหวังของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งโรงพยาบาลและองค์กรที่ดูแลผู้ป่วยแบบไปกลับทั่วโลก ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ ISQua (International Society for Quality in Healthcare) จีเอชเอ เป็นผู้นำในการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ป่วย และยังพยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย

***********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น