pearleus

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อ 22 มิถุนายน 2560 ที่วัดนครชื่นชุ่ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนจากบ้านเด็กและครอบครัว และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อีกทั้งมอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จากเหล่ากาชาดจังหวัดและศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลกระทุ่มล้มและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น