pearleus

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นิทรรศการแสดงผลงานจากสุดยอดเด็กไทย “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่2”


สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผลงานวิชาโครงการพิเศษของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   มีชื่องานว่า “สร้างสรรค์ศิลปกรรม  สวยเลิศล้ำงานช่างทอง  ครั้งที่2” (The 2nd RG Art Thesis & Special Projects Exhibition 2016)  ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา  อ.สามพราน จ.นครปฐม  ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางด้านงานช่างทองหลวง และ บุคคลทั่วไปอย่างดีเยี่ยม  


โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานวิชาศิลปนิพนธ์จำนวนทั้งหมด  48 ชุด  ทั้งจากสาขางานเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี  สาขางานช่างทองหลวง   ทั้งที่จัดแสดงเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมีนักศึกษาเจ้าของผลงานพร้อมบอกเล่าเรื่องราวงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละชิ้นงาน   และในส่วนที่จัดการแสดงเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์เครื่องประดับก็ได้รับเสียงตอบรับมากมาย


สำหรับผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทรงคุณค่า   โดยนักศึกษาได้รังสรรค์ออกมาให้ดูโดดเด่นและล้ำสมัย  เพราะงานช่างทองหลวงมิใช่เพียงแค่เครื่องทองโบราณ  แต่สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นเครื่องประดับไทยและสวมใส่กับเครื่องแต่งงานในทุกรูปแบบได้โดยนักศึกษาได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนมามาประยุกต์ออกแบบเน้นที่ความถนัดของแต่ละบุคคล อาทิใส่รายละเอียดการดุล  การแกะสลัก การลงยา  การขึ้นมือ เรียกว่าปราณีตในทุกขั้นตอน บวกกับจินตาการและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดผลงานชิ้นเอกออกมาสู่สายตาทุกคนในงาน ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักศึกษาก่อนที่จะออกมารังสรรค์ผลงานภายหลังก้าวออกจากรั้ววิทยาลัยได้เป็นอย่างดี   ที่เห็นฝีไม้ลายมือแล้วต้องยกนิ้วให้ว่า  ไม่ธรรมดาจริงๆ


*********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น