pearleus

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผกก.สืบสวนสมุทรสาคร ให้ความรู้นักศึกษา"เอแบค"

 เมื่อวันที่ 24  มิ.ย. 2560 เวลา 09.30  - 16.00 น. พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร ได้รับเกียรติเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ใน โครงการ " AU Alert  Network Training " ให้กับนักศึกษาแกนนำ ของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (เอแบค) เพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันในการเล่าเรียนและป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการแพร่กระจายของยาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสร้างเครื่อข่ายนักศึกษาให้มีทักษะในการสังเกตุกลุ่มบุคคล ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี.

เงาพญาราหู รายงาน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น