pearleus

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปตท.สผ. ส่งมอบดอกดารารัตน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


สมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 11,999 ดอก ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. รวมทั้งพลังจิตอาสาของประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”   ของกลุ่ม ปตท. โดยมีเทวินทร์  วงศ์วานิช (ที่ 5 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ปตท. รับมอบและนำไปรวมกับดอกดารารัตน์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อนำไปมอบต่อให้กับสำนักพระราชวังและกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

 (จากซ้าย):  ประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ; ฐิติ เมฆวิชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ;  พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.; สมพร ว่องวุฒิพรชัย; เทวินทร์ วงศ์วานิช; วิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท. ; มานะ โรจน์พิบูลสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิควิศวกรรม กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนาและ มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ปตท.สผ.


******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น