pearleus

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อำเภอบางเลนเปิดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

เมื่อ 31 พ.ค. 2560 ที่บริเวณคลองบางเลน ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ในแหล่งน้ำปิด เขตพื้นที่อำเภอบางเลน ซึ่งอำเภอบางเลน ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ภาคเอกชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งการสัญจรทางน้ำ น้ำเน่าเสีย กีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ตลอดจนทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน สำหรับในวันนี้กำหนดให้มีกิจกรรม Kick off ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ในคลองบางเลน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบางเลน กว่า 500 คน

*****************************************
ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน  


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น