pearleus

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พาณิชย์เสริมศักยภาพเอสเอ็มอีจับมือพันธมิตร เตรียมความพร้อม แนะวิธีรับมือเงินบาทแข็งค่า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นายวินิจฉัย แจ่มแจ้งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา “ค่าเงินบาทแข็ง SMEs แก้ได้อย่างไร” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)และธนาคารที่เป็นพันธมิตรจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ แนวคิด เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในธุรกิจส่งออก-นำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งผู้สนใจที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอย่างจริงจัง


ผช.รมต.พาณิชย์ วินิจฉัย แจ่มแจ้ง  

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA (New Economy Academy)  หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานเสวนาเรื่อง “ค่าเงินบาทแข็ง SMEs แก้ได้อย่างไร” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอี เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท ว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้า-ส่งออกอย่างไร และจะหาแนวทางแก้ไข ลดความเสี่ยง หรือป้องกันผลกระทบได้อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันการค้าโลกมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการค้าบ่อยครั้ง จำเป็นที่เอสเอ็มอีของเราจะต้องมีความรู้รอบด้านและเข้าใจวิธีการเตรียมรับมือ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
นางมาลี โชคล้ำเลิศ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า งานเสวนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการเงินจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางผ่อนคลายเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยกับผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย”โดยดร. วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย การเสวนาในหัวข้อ “จับกระแสเศรษฐกิจเป็น เห็นโอกาสธุรกิจ”โดยนางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  นายอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายสุโชติ เปี่ยมชล รองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารที่เป็นพันธมิตรต่างๆ


นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการต้นแบบที่มีเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินผันผวนที่ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์จริงอย่างลงลึก และผู้เข้าร่วมงานจะได้รับคำปรึกษาจากธนาคารพาณิชย์ที่มาออกคูหาในงานพร้อมนำเสนอบริการช่วยเอสเอ็มอีในการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินที่เหมาะกับธุรกิจของแต่ละราย และสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย


ทั้งนี้ผช.รมต.พาณิชย์  ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายใหม่ โดยถือเป็นตัวแปรสำคัญของอนาคตการส่งออกไทย จึงมุ่งเน้นผลักดันให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ครอบคลุมในทุกมิติ นำไปสู่โครงสร้างการส่งออกไทยที่เติบโตอย่างมั่นคง และมูลค่าการส่งออกไทยที่มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน


สำหรับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจวิธีการทำการค้าขายยุคใหม่ในหลายด้าน อาทิ ด้านดิจิทัล ด้านบริหารจัดการธุรกิจสู่สากล ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก ความรู้เฉพาะทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ ที่เน้นเป็นประเภทสินค้า หรือเน้นตามตลาด เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปแล้วทั้งหมดเกือบ 13,000 ราย และจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกมาตลอดปี ผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 507 8111หรือที่ http://nea.ditp.go.th

* * * * * * * * * * * * * * * * * *0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น