pearleus

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สนร.ญี่ปุ่น รับสมัครเข้าร่วมทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย วันนี้ –30 มิ.ย.นี้

นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เปิดเผยว่า  สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  รับสมัครผู้เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ 2  เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1  และระดับ 2  โดยจะมีการจัดเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 10-11  ก.ค.60  ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา และจะทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1  และระดับ 2  ในวันที่12 -13 ก.ค.60  ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษาเช่นเดียวกัน  ส่วนพิธีมอบหนังสือรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 14 ก.ค.60  จะจัดขึ้น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ในการนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คนละ 100  บาท โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://japan.mol.go.th/node/4092 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.60  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 035-422-7014 ,035-422-7015 หรือ อีเมลล์ thailabour@crest.ocn.ne.jp******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น