pearleus

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ประจำปี 2560


        เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรสาคร และพิธีสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติฯ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 28 โรงเรียน ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีสวนสนามดังกล่าว
        ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถวายพวงมาลัยข้อพระกรเป็นราชสักการะ หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อลูกเสือไทย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี พร้อมทั้งรับคำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรอง และรับการเดินสวนสนามจากกองลูกเสือ เนตรนารีด้วย
                                                           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น