pearleus

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สค. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 สอนทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนพื้นที่ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันที่ 27 มิ.ย.60 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และ  เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น 2 วัน หลักสูตร “การจัดทำดอกไม้จันทน์” ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อันหาที่สุดมิได้ และส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านธิ (นางสุพัตรา นิ่มกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น