pearleus

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ตามที่เถรสมาคม ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  โครงการเจริญ    พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่าย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดทำแผนการเจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์และวันศุกร์ โดยคณะสงฆ์ทั้งอำเภอร่วมกันดำเนินการพร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและสถานศึกษา หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปจนครบทุกอำเภอ เริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงสิ้นปี 2559 ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดแผนพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ครั้ง 

บ่ายวันนี้(26 ส.ค.59)ที่วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที  พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระเถระ ชุมนุมเทวดา ประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนนักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น