pearleus

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

DPU เปิดหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล เน้นผลิตบัณฑิตรองรับThailand 4.0


          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล(DigiC) ในปีการศึกษา 2560 นี้ โดยเป็นการเปิดตัวสาขาผ่านการ Live สด ทางแฟนเพจ “เฟื่องลดา –Faunglada” และ แฟนเพจมหาวิทยาลัย /คณะวิชาต่างๆ โดยรับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมวิทยากรชั้นนำ อาทิ  คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง เซเลบริตี้ด้านดิจิทัลโปรเชน คุณสหรัฐ มานิตยกุล ผู้ผลิตเนื้อหาคลิปวีดีโอชื่อดังหวาย  คุณจักรพงศ์ สนธิสุวรรณ์ นักการตลาดดิจิทัล และปอ ภากร กัทชลี  จากแฟนเพจอ้ายจง
ทั้งนี้วิทยากรแสดงความเห็นตรงกันว่า การมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบรองรับยุคดิจิทัล  เพื่อเตรียมพร้อมสนองนโยบาย Thailand 4.0 นั้นเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา
อ.กอบกิจ กล่าวว่า ปี 2560 จะมีการเปิดหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC)  โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์   และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง เน้นเรียนรู้การสร้างเนื้อหา ผลิตสื่อ และสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์และมีทักษะการวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถเท่าทันยุค Thailand4.0
ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัลกล่าวถึงเนื้อหาการศึกษาในหลักสูตรว่าจะเน้นการศึกษาด้านเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันประจำอยู่ในเชิงลึก เช่น วิชาการสื่อสารผ่านไลน์  วิชาเฟซบุ๊คศึกษาเพื่อเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล  ซึ่งคาดว่าหลักสูตรDigiCนี้ จะสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความพร้อมตั้งแต่ในชั้นเรียน
อ.ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าการเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต เพราะคนยุคนี้ใช้เวลาและความสนใจต่อดิจิทัลอย่างมาก  โดยเฉพาะการใช้มือถือเพื่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย แม้แต่ผู้ประกอบการก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์
ดังนั้นการจะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นใจ  จะต้องสร้างคุณภาพผู้เรียนด้านดิจิทัลทั้งรู้จัก คิดเป็น และเท่าทันโลกดิจิทัล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น