pearleus

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พม. จับมือBPW ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทยร่วมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ


     เมื่อ 22 ก.พ. 2560 เวลา 11.45 น. พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย ASEAN Women Entrepreneur Network Thailand - AWEN Thailand จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค
     พลตำรวจเอกอดุลย์  กล่าวว่า เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network) หรือ AWEN จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ.2553 ณ เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจร่วมกับ องค์กรหรือเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneur’s Network -  Thailand: AWEN Thailand ) ได้ร่วมกันจัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทยขึ้นมาในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียน
     พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า จากนโยบาย การพัฒนาประเทศไทย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดกับดัก 3 อย่าง คือ ความไม่สมดุล ความเหลื่อมล้ำ และการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง นั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมสตรีกับการประกอบธุรกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจของสตรี รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ การจัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneur’s Network -  Thailand: AWEN Thailand ) AWEN  Thailand ในครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมเครือข่ายสตรีไทยที่เป็นพลังขับเคลื่อนมีความเข้มแข็ง      ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการสตรีไทย ให้ก้าวไปสู่การทำธุรกิจในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
     นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้หญิงไทยมีศักยภาพ ทำงานเก่ง ไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพ งานดูแลครอบครัว ผู้หญิงมีความสามารถในการบริหารจัดการ จะเห็นว่ามีผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในวงการต่าง ๆ มากขึ้นกว่าในอดีต ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพสตรี   การพัฒนาให้ผู้หญิงไทยมีศักยภาพ จะทำให้ผู้หญิงสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ ของประเทศได้อย่างแน่นอน
     ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทหญิงไทยในยุค 4.0” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Women Leadership in the Era of Thailand 4.0” ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย ASEAN Women Entrepreneur Network Thailand - AWEN Thailand เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 200 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น