pearleus

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการ ที่จังหวัดนครปฐม


เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดต่างๆ โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ สำนักงานสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้มีจิตกุศลบริจาคเงินสมทบทุนจัดทำขาเทียม ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 อีกทั้งเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
 สำหรับการมอบขาเทียมพระราชทานฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 140 มีผู้พิการในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดต่างๆ เข้ารับบริการทั้งสิ้น 137 คน แบ่งเป็นเพศชาย 108 คน เพศหญิง 29 คน สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุจราจร 59 คน สาเหตุทางการแพทย์ 30 คน พิการตั้งแต่กำเนิด 6 คน เหยียบกับระเบิดและภัยสงคราม 4 คน และสาเหตุอื่นๆ 54 คน จากการประเมินของแพทย์ พบว่า มีผู้พิการพร้อมทำขาเทียมได้ 94 คน โดยมูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดทำขาเทียม จำนวนทั้งสิ้น 97 ขา และซ่อมแซมขาเทียมเดิมที่ชำรุด จำนวน 8 ขา รวมทั้งสิ้น 105 ขา ซึ่งผู้พิการที่ไม่สามารถทำขาเทียมได้ เกิดจากอาการขาบวม แผลติดเชื้อ คนไข้สูงอายุที่มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต และคนไข้ที่เป็นอัมพฤกต์ ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง หากผู้พิการมีความพร้อม สามารถไปรับบริการทำขาเทียมได้ที่โรงพยาบาลดอนตูม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น