pearleus

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หลังทดลองเปิดศูนย์บริการ8จว.ภาคเหนือเวิร์ค ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้ากลยุทธ์ Becoming Number 1 มั่นใจตลาดรถจักรยานยนต์เติบโตสูง

นายวิชิต พยุหนาวีชัย 
 บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ BECOMING Number 1 ก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยภายในปี 2561 ล่าสุดขยายธุรกิจสู่ภาคเหนือด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดรถจักรยานยนต์ในภูมิภาค หลังจากเปิดศูนย์บริการอย่างไม่เป็นทางการใน 8 จังหวัด พิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และเพชรบูรณ์ มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 แล้วได้รับผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและพันธมิตร ดีลเลอร์ ตั้งเป้าอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในภาคเหนืออย่างน้อย 230 ล้านบาทภายในปี 2560

 นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ณ เดือนธันวาคม 2559 พบว่าจำนวนรถจักรยานยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนในภาคเหนือปี 2559 เทียบกับปี 2558 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายพื้นที่ให้บริการในภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Becoming number 1 ที่มีเป้าหมายเป็นผู้นำอันดับ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปี 2561 ด้วยการขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยตั้งเป้า 65 จังหวัด  ในปี 2560
  พร้อมระบุว่า เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการอย่างไม่เป็นทางการใน 8 จังหวัดภาคเหนือดังกล่าว และได้รับการตอบรับที่ดีจากร้านค้าพันธมิตรดีลเลอร์มากถึง 150 ร้านค้า ปัจจุบันบริษัทฯ อนุมัติสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มากกว่า 1,270 สัญญา ด้วยยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่มากกว่า 64 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 9 เดือน  
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซัมมิทฯ กล่าวด้วยว่า  จากการให้บริการที่ผ่านมาพบว่าลูกค้าในภาคเหนือของบริษัทส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำในโรงงานอุตสาหกรรม และข้าราชการร้อยละ40 พ่อค้าแม่ค้าร้อยละ40 และเกษตรกรร้อยละ 20 รถจักรยานยนต์ที่ลูกค้านิยมมีขนาดไม่เกิน 300 ซีซี เนื่องจากใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 12,000 บาท  "สำหรับสาเหตุที่การตอบรับดี ผมว่าคงมาจากข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากคือประมาณ 1.59% - 1.99% ต่อเดือนระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 36 งวด และอีกหนึ่งกลยุทธ์ ที่สามารถผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จคือ ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพทำให้เราได้รับความไว้วางใจ" นายวิชิต กล่าวและว่าแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นในภาคเหนือ ภายในสิ้นปี 2560 นี้บริษัทฯจึงตั้งเป้าอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ในภาคเหนืออย่างน้อย 230 ล้านบาท หรือเฉลี่ยยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่ 50,000-55,000 บาทต่อสัญญา เพิ่มจำนวนสัญญาอีกร้อยละ 150 วางแผนมีจำนวนร้านค้าพันธมิตรดีลเลอร์รวมอย่างน้อย 190 ราย ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในภาคเหนือ พร้อมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาคเหนืออีก 35-40 คน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในภาคเหนือที่สูงขึ้น
  ทั้งนี้ยังเชื่อว่าเกิดจากนโยบาย “เข้าถึงและเข้าใจ” ตระหนักและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในพื้นที่นั้นๆ ด้วย เช่น การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อร่วมรักษาโบราณสถานเก่าแก่ล้านนา พร้อมร่วมเดินตามรอยพระราชาด้วยการปลูกจิตสำนึกในการรักษาผืนป่าผ่านประเพณีบวชป่า ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ทำสืบต่อกันมายาวนาน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณผืนป่าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น