pearleus

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานมอบเงินและสิ่งของแก่นักเรียนโสตศึกษา ตามโครงการปันน้ำใจ ให้น้องผู้ยากไร้


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินและสิ่งของต่างๆ ตามโครงการปันน้ำใจ ให้น้องผู้ยากไร้ โดยชมรมจิตอาสาจราจร หลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และพิการซ้อน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 55,555 บาท อีกทั้งข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ และไข่ไก่ จำนวน 1,000 ฟอง เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนโสตศึกษา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในกิจการของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ

นางนวพร รอดคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และพิการซ้อน (หูหนวก-หูตึง) ตั้งแต่ปี 2538 รูปแบบการสอนเป็นแบบสองภาษา คือการบูรณาการสมอง หัวใจ และมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 260 คน ซึ่งอยู่ประจำทั้งหมด มีครูผู้สอนและบุคลากรที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งสิ้น 75 คน โดยมีนายไพฑูรย์ ศรีทอง เป็นผู้อำนวยการ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น