pearleus

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้าน)

 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้าน) โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะหนองแวง-คลองแห้งบ้านคู และโครงการจุดลอกคูส่งน้ำบ้านคู หมู่ที่ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น