pearleus

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐมเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้บานและงานไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอสามพราน 2559

จังหวัดนครปฐมเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้บานและงานไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอสามพราน 2559 เพื่อเผยแพร่พัฒนาศักยภาพแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณลานกลางแจ้ง ตรงข้ามโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้บาน และงานไม้ดอกไม้ประดับ สามพราน นครปฐม 59 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร , สำนักงานเกษตรจังหวัด , อำเภอสามพราน , โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสามพราน , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย , สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย และสมาคม ชมรมกล้วยไม้ต่างๆ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสนับสนุนเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 500 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 7,000 ไร่ นำรายได้เข้าสู่จังหวัดไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งมีช่องการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการส่งออก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมพัฒนาให้อำเภอสามพรานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยการประกวดกล้วยไม้ประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นการประกวดกล้วยไม้ต้นในกระถาง หรือกล้วยไม้เดี่ยว และการประกวดกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมในงานจัดสวนโชว์ การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับกล้วยไม้ อาทิ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น การจัดดอกกล้วยไม้ในภาชนะ และการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอสามพรานอีกด้วย
และในวันนี้ถือเป็นวันแห่งความรัก ทางอำเภอสามพรานจึงได้จัดกิจกรรมทดทะเบียนสมรส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คู่ โดยมีการจับรางวัลให้กับคู่รักผู้โชคดี ได้รับรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง อีกทั้งยังมีโทรทัศน์สี LED , โทรศัพท์มือถือ , เตาไมโครเวฟ และภาพวาดจากศิลปินภายในงานอีกด้วย

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจทั่วไป สามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อดอกกล้วยไม้ภายในงานเทศกาลกล้วยไม้บาน และงานไม้ดอกไม้ประดับ สามพราน นครปฐม 59 ได้ระหว่างวันที่ 14 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ตรงข้ามโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น