pearleus

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาครร่วมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร


 เมื่อ 2  ส.ค. 60 พ.อ.เกรียงชัย  สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.ติดภารกิจ  จึงมอบหมายให้ พ.ต.ณฐกร  ไกรษร จนท.ปฏิบัติการ กลุ่มงานมวลชนฯ และ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ตองกลิ่น  จนท.ธุรการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร กรณีการประกาศระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ณ ศาลาประชาคมวัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์   วงษ์ท่าเรือ รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. (พ.) เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็น พร้อมด้วย ผอ.ทสจ., ประมงจังหวัด, เกษตรจังหวัด, ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร, ผู้แทน สสภ.5 นครปฐม, นายอำเภอบ้านแพ้ว และผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบ้านแพ้วเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 500 คน
 นายเทพประสิทธิ์   วงษ์ท่าเรือ รอง ผวจ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. (พ.) สรุปประเด็นสำคัญตามประกาศฉบับนี้ คือ สามารถใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดได้ แต่การระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ ค่าความเค็มต้องไม่เกิน 0.02 ppt และการกำหนดพื้นที่น้ำจืด น้ำเค็ม ของจังหวัดสมุทรสาคร จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมกับการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการกำหนดพื้นที่น้ำจืด น้ำเค็ม ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมรับฟังมีความพึงพอใจจากการชี้แจงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงแยกย้ายกลับในเวลา 15.30 น.

ขอบคุณ ข่าว/ภาพ ครูยักษ์ กอ.รมน.สมุทรสาคร
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น