pearleus

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อมวลชน SPOT FOR ALL 4.0เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

เมื่อ 9 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อมวลชน SPOT FOR ALL 4.0 ตามนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิคประกอบเพลง และบริหารร่างกายในส่วนต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน ตลอดจนเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการรักการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญชวนข้าราชการ และประชาชน หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้ห่างไกลจากโรคร้าย ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น