pearleus

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผกก.สืบสมุทรสาคร บรรยายพิเศษเชิงวิชาการปัญหายาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ที่ห้องประชุมภัตตราคาร นิวรสทิพย์ ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร (สันติ 1) ได้รับเกียรติเชิญเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน จ.สมุทรสาคร ได้แก่ จนท.ตำรวจ ,  จนท.ฝ่ายปกครอง , ป้องกันจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอ , เทศกิจเทศบาลนครสมุทรสาคร , สำนักงานคุมประพฤติ ,และสำนักงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้มีประสิทธิภาพ  ในหัวข้อ " สถานะการณ์ยาเสพติดและการบูรณาการทำลายเครือข่ายปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

เงาพญาราหู รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น