pearleus

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"บิ๊กพม.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ-เยี่ยมจนท.อ.วังยาง นครพนม


วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นางเบญจมาศ  หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำผู้รับการฝึกอบรมอาชีพออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตัดผม เสริมสวย นวดเพื่อสุขภาพ การร้อยลูกปัด และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดย พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธี พร้อมปลัดฯพม.นายไมตรี อินทุสุต ร่วมมอบถุงยังชีพ สงเคราะห์ครอบครัว มอบไข่ไก่ดิบ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ นางเบญจมาศ  หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รายงานกิจกรรม ภารกิจของศูนย์ฯ และแผนการฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น