pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"บิ๊กบี้ "เยี่ยมศูนย์คัดกรองแรงงานต่างด้าวธัญญาพาร์คพร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.  60 เวลา 13:30 น. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง - ลูกจ้าง ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์ธัญญาปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯนำเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์การค้าธัญญาพารค์

โดยมีนายจ้างผ่านการสัมภาษณ์ 747 ราย ลูกจ้างผ่านการสัมภาษณ์ 1,834 ตน โดยทีนายจ้างมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่าน (24 - 7 สิงหาคม 2560 ) จำนวน 10,112 ราย ลูกจ้าง 28,755 คน เป็นกัมพูชา 10,155 คน ลาว 5,161คน เมียนมา 13,439 คน ขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง เพื่อออกเอกสารรับรองให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติของแต่ละประเทศเพื่อออกใบอนุญาตทำงานตามสถานที่ที่กำหนด พบว่าทั่วประเทศมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์กับนายจ้าง ประมาณ 45,000คน ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองประมาณ 800 คน

ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากคนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจมวลกระดูกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนำผลมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งต่างด้าวแต่ละคนจะใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่เกิน 5 นาที
 
พร้อมกล่าวว่า ขอชื่นชมว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและชื่นชมในความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประเทศเพื่อนบ้านที่จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสัญชาติ ภายหลังคนต่างด้าวผ่านการคัดกรอง ซึ่งได้แก่ ศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมาจำนวน 9 ศูนย์ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก สมุทรปราการ ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา และสมุทรสาคร 2 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชาจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง และสงขลา ส่วนแรงงานสัญชาติลาวจะไม่มีการตรวจสัญชาติในประเทศไทย ให้แรงงานต่างด้าวนำหนังสือรับรองไปขอรับหนังสือจากสถานทูต/กงสุลลาวประจำประเทศไทย และเดินทางกลับประเทศ และกลับเข้ามาตาม MOU********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น