pearleus

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กอ.รมน.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบ บริษัท รวมพบอาสา

 เมื่อ 2 ส.ค. 60 พ.อ.เกรียงชัย  สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ พ.ต.ณฐกร  ไกรษร จนท.ปฏิบัติการ กลุ่มงานมวลชนฯ และ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ตองกลิ่น จนท.ธุรการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ จนท.ทสจ.สมุทรสาคร, จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เขต 10 สาขาเพชรบุรี, จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 17 กรมป่าไม้ และ จนท.กองกำกับการ 5 ปทส.เข้าตรวจสอบ บริษัท รวมพลอาสา  รีไซเคิล จำกัด เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสาคร เนื่องจากได้รับการประสานงานจาก  กรมป่าไม้และกรมศุลกากร ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต กรณีการลักลอบ  อำพรางไม้ท่อนและแปรรูปในลักษณะสิ่งประดิษฐ์ส่งออก จากการตรวจยึดฯ  ณ ท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) จากการตรวจสอบ บริษัท รวมพลอาสา  รีไซเคิล จำกัด เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้  หวงห้าม โดยนายประธาน  จ่ายเจริญ กรรมการผู้จัดการ นำคณะเข้าตรวจสอบและมอบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะฯ


 นายประธานฯ ได้นำหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า (สป.15) แสดงการนำไม้เคลื่อนที่สวนป่า หมู่ 9 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย ไปยังเลขที่ 49/547 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ                 จ.สมุทรสาคร  ชนิดไม้ประดู่ท่อน รวม 124 ท่อน ซึ่งมิได้เป็นที่ตั้งของโรงงานที่ทำการแปรรูปไม้ เนื่องจากเข้าใจว่าต้องนำไม้ไปยังเลขที่ 49/547 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ และจากการตรวจสอบในบริเวณโรงงานฯ ไม่พบไม้สวนป่าตามบัญชีดังกล่าว นายประธานฯ แจ้งว่าได้ออกหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ไปยัง ณ เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ส่งไปหมดแล้ว คณะตรวจสอบฯ ได้ส่งบันทึกการตรวจสอบไปยังกรมป่าไม้ดำเนินการต่อไป

   ขอบคุณ ข่าว/ภาพ ครูยักษ์ กอ.รมน.สมุทรสาคร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น