pearleus

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พาณิชย์จัด Business Matching หนุนOTOP พร้อมมอบ 14 รางวัล TOP of The Best OTOP Select 77 Experience เดินหน้าพัฒนาองค์รวมสู่มาตรฐานสากลจำหน่ายต่างประเทศ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11ส.ค. 60 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “การเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด OTOP Select 2017" พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์OTOP ที่เป็นที่สุดของการพัฒนา TOP of The Best OTOP Select 77 Experience 14 รางวัล ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ห้องฟินิกซ์ 1-6 ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี 

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการตลาดในคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนOTOP"ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการดำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจฐานราก(Local Economy)เพื่อขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลก

โดยกิจกรรมในงาน มีการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดOTOP Select 2017 รวม 3 กิจกรรมคือ การเจรจาธุรกิจ(Business Matching) เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์OTOP ได้พบกับฝ่ายจัดซื้อของธุรกิจ Modern Trade เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและเจรจาขยายช่องทางการตลาด ,การสัมมนา และการมอบรางวัลให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์OTOPที่เป็นที่สุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOPระดับประเทศ จำนวน 14 รางวัล
ทั้งนี้งานดังกล่าวเป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน(Buyer Trader)กว่า 40 รายเข้าร่วมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์OTOP3-5ดาว จาก 77 จังหวัด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ จำนวน 2,011 ราย แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ อาหารและเครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกาย,ของใช้ของตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าร่วมคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์OTOPใน3ประเภทคือ 1.OTOP Select 2017มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1,253 ราย 2. Best OTOP Select 77 Experience(ระดับจังหวัด) มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 314 ราย และ3.TOP of The Best OTOP Select 77 Experience(ระดับประเทศ) มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 14 ราย โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นต้นแบบให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์OTOP ได้ศึกษาและเป็นตัวอย่างให้ก้าวเดินตามความสำเร็จต่อไป

                                        
                                                                    
นายสนธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์OTOP ไม่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดคือ ผู้ผลิตไม่มีความเข้าใจกลไกการตลาด ไม่มีช่องทางการจำหน่าย กำลังการผลิตไม่เพียงพอ และหากผลิตในปริมาณมากจะทำให้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาเหล่านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญ และเดินหน้าพัฒนาองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์OTOP สามารถเข้าสู่มาตรฐานสากลและพร้อมจำหน่ายในต่างประเทศได้
สำหรับTOP of  The Best OTOP Select 77 Experience จำนวน 14รางวัลประกอบด้วย 1.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ไวน์สับปะรด, ทองม้วนไส้หมูหยอง 4รสชาติ, ทุเรียนอบกรอบ, น้ำมัลเบอรี่, ไชโป้วหวานตราชฎาชนิดฝอย 2.กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ทองลวดลายโบราณ, สร้อยคอเขียวส่องจันท์, เครื่องทองรัตนโกสินทร์ 3.กลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก ได้แก่ หมอนขวาน, หัวโขนจำลอง, ผ้าคลุมเตียง และ 4.กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร, ก้อนหอมสมุนไพร, แชมพูสุนัข
                                                                            
                                                                       
                                                          
                                                                        
                                                

…………………

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น