pearleus

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"อดุลย์"ประธานงานแสดงนิทรรศการผลงาน “เด็กคิด เด็กทำ นำสู่ชุมชน” " Shift & Share " ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ปี 60

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ประจำปี 2560 กรอบแนวคิด Power+plus…อาสาพลังบวกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความสำเร็จของเด็กและเยาวชนให้ทุกภาคส่วนได้เห็นศักยภาพและผลงานความสำเร็จที่เกิดจากเด็กคิด เด็กทำ นำสู่ชุมชน ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นยุวอาสา เพื่อชี้เป้า เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สำหรับปี 2560  กระทรวง พม. ได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนายั่งยืน” มาเป็นแนวทาง “สร้างยุวอาสา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาแผ่นดินบ้านเกิด” ขยายผลดำเนินการในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยภูมิ ชลบุรี ปทุมธานี พิจิตร พังงา ระนอง สุโขทัย สมุทรปราการ และหนองคาย ทั้งนี้ มีโครงการชนะเลิศเข้ารอบสุดท้าย ระดับประเทศ ปี 2560 จำนวน 12 โครงการ

 ได้แก่  1) โครงการปันยิ้มด้วยหมวกมหัศจรรย์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 2  2) โครงการอภินิหารหญ้าเนเปียร์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จ.สุโขทัย รุ่นที่ 1  3) โครงการ OSCC สร้างสุข สนุกกับหุ่นกระบอกไทยโรงเรียนหนองโสนพิทยาจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1  4) โครงการถนนปลอดภัย ขวดใสเรืองแสงโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 2  5) โครงการยุวอาสาขจัดคราบน้ำมันด้วยสารไคติน โรงเรียนบ้านกลาง จังหวัดพังงา รุ่นที่ 1  6) โครงการจิ๋วแจ๋วพิทักษ์โรคโรงเรียนบ้านหินช้าง จังหวัดระนอง รุ่น 1  7) โครงการเขื่อน ป.ด.อ.ชะลอน้ำ ประสานดิน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1  8) โครงการกระดาษ 3 หาวโรงเรียน        นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 2  9) โครงการสื่อหรรษาท่องโลกนานาชาติ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1  10) โครงการซากอ้อย คอยน้องนอน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2  11) โครงการคอนโดแปลงผัก โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี และ 12) โครงการยุวอาสา Shift and Share ร้อยความดี ล้านความอาลัย จากใจเพียงหลวง 15 โรงเรียนเพียงหลวง  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เคยได้รับรางวัลเมื่อปี 2556 – 2559 ซึ่งได้ขยายผลต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Hello Massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  2) โครงการ "7 ปาฏิหาริย์แห่งธรรม" โรงเรียน    ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  3) โครงการ "ยุวอาสา ตาวิเศษ" โรงเรียนตานีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และ 4) โครงการ      ที่นอนหลอด SUPPORTโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร จังหวัดนครนายก


พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านผลงานโครงการที่ชนะเลิศปี 2560 และโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ทั้งสิ้น        47 โครงการ  2) กิจกรรมธรรมะกลางใจ “เด็กไทย...ใจอาสา” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  3) การถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ (TED TALK) อาสา...พัฒนาแผ่นดิน โดยผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 ภาค    4) การบรรยายพิเศษ “การป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติด” โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  5) การฝึกเป็นผู้ให้และรู้จักแบ่งปันต่อสังคม เกลานิสัยเปลี่ยนชีวิต โดยองค์กรจิตอาสาสร้างสันติภาพด้วยความดี Peacegen (พีชเจน) และ 6) กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ Mini Concert "จากถนน...สู่ดวงดาว" โดยศิลปินวง S2S
ทั้งนี้กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life เพื่อเสริมสร้างพลังจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตขึ้น     เป็นต้นไม้แห่งการให้แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งพลังของเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป


*************************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น