pearleus

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประชุม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่รับผิดชอบและส่งมอบพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี พร้อมแถลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2560
เมื่อ 30 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมืองไม้แฟนตาซี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่รับผิดชอบของ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ซึ่งเดิมประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม โดยได้มีการปรับพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้

โอกาสนี้ นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ได้แถลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2560 ประกอบด้วย โครงการเที่ยวได้งาน สร้างสรรค์ฝัน สุพรรณฯ-นครปฐม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสชีวิตแบบอิสระไร้ขีดจำกัด สร้างสมดุลให้กับชีวิต และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น โดยมีเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือองค์กร และนักท่องเที่ยวทั่วไป พร้อมจัดทำเส้นทางที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อีกทั้งยังมีโครงการท้าเซลฟี่ มังกร ร้อนรอยเกี่ยวข้าว เมาท์เพลงอีแซว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้นการเดินทางในลักษณะเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน ตลอดจนโครงการเที่ยวยกก๊วน ชวนกันชิล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัย เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและพักในพื้นที่นานวันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการศิลปะ ศิลปิน เยือนถิ่นทวารวดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติ ได้เรียนรู้วิถีไทย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยเป็นแหล่งอารยธรรมสมัยทวารวดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3552 5880 โทรสาร 0 3552 5863
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น