pearleus

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กอ.รมน.จว.สค.ตรวจเข้ม โรงงาน

 เมื่อ 11 ต.ค.59 ที่ผ่านมา พ.อ.เกรียงชัย  สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค.(ท.) ร่วมกับ

 นายสมศักดิ์  แย้มพันธุ์นุ้ย ป้องกันจว.สค.,จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.สค.,อุตสาหกรรม จว.สค.,แรงงาน จว.สค.,ตม.จว.สค.,อส.เมือง สค.,ประกันสังคม,จัดหางาน จว.สค.,ตำรวจ เมืองสมุทรสาคร,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจโรงงาน โรงเลื่อยจักร ชัยประดิษฐ์ ต.นาดี อ.เมือง จว.สค. จากการตรวจพบ แรงงานจำนวน 89 คน แรงงานถูกกฎหมายจำนวน 59 คน ทำงานผิดประเภท 15 (ช.11 ญ.4), หลบหนีเข้าเมืองทำงานไม่ได้รับอนุญาต 2 คน, ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 5 คน ได้ส่งตัวให้ ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น