pearleus

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนพร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน และประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอต่างๆ ล่าสุดระดับน้ำในภาพรวมลดลงต่ำกว่าตลิ่ง พร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน
เมื่อ 4 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน หลังจากมีการเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้น ประกอบกับฝนที่ตกติดต่อกัน ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำของอำเภอบางเลน ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นบางส่วน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน บริเวณตลาดเก่าบางหลวง รศ.122 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการรับน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอบางเลน ผู้อำนวยการชลประทาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุดระดับน้ำในภาพรวมลดลงต่ำกว่าตลิ่งแต่ยังอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ให้มีการจัดตั้งมิสเตอร์เตือนภัยในลุ่มแม่น้ำท่าจีน ที่สามารถดูกระแสน้ำได้ว่ารุนแรงมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตื่นตัว ตระหนักในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถจะรู้ว่าจุดวิกฤติจะเหลืออีกกี่เมตร เพื่อจะได้เตือนภัยอย่างทันเวลา อาทิ แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน ยกของขึ้นที่สูง เตรียมขนย้ายผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้อยู่ในที่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครปฐม อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อมรับมือ และยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากการบริหารจัดการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป็นระบบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในเรื่องของอัคคีภัย และภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชุนได้อีกด้วย

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำของประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน ซึ่งขณะนี้การระบายน้ำอยู่ในภาวะปกติ โดยกรมประชลประทานมีแผนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำต่างๆ และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลในกรณีที่น้ำมีปริมาณมาก จากการทดสอบเครื่องผลักดันน้ำ 1 เครื่อง สามารถผลักดันน้ำได้ 1.15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มอัตราการไหลของน้ำได้มากขึ้นถึง 35 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงสัปดาห์หน้า สำนักงานชลประทานจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดงิ้วราย จำนวน 2 เครื่อง และที่บริเวณสะพานสำโรง ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งระบายน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในระยะยาวอีกด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น