pearleus

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่ผวจ.ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ยินดีต้อนรับ  นายคันฉัตร     ตันเสถียร   รองผวจ.อุบลราชธานี  ที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผวจ.ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้าราชการ พ่อค้าประชาชนให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมือง 3 น้ำ น้ำจืด  น้ำเค็ม  น้ำกร่อย  มี 3 อำเภอ  เมือง   อัมพวา  บางคนที มีประชากร 2 แสน  คนเศษ  มีอาชีพเกษตรกรรม  อยู่อย่างเรียบง่าย แบบพอเพียง


กวีชัย สงวนสมบัติ /// รายงาน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น