pearleus

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กสทช. เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกด 9 ฟรีทุกเครือข่ายร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กสทช. เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกด 9 ฟรีทุกเครือข่ายร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกด 9 ฟรีทุกเครือข่าย เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย สำนักงาน กสทช. จึงร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย    

เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อย่างทั่วถึง ด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS) พิมพ์ 9
ส่งไปยังเลขหมาย 4567999 ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ (19 ต.ค. 2559) เป็นต้นไป โดยหลังจากประชาชนพิมพ์ 9 ส่งข้อความไปแล้ว ระบบจะส่งข้อความตอบกลับการร่วมแสดงความไว้อาลัย ว่า “บอกให้ก้องทั่วโลกหล้า ว่าเราคือปวงประชาผู้จงรัก”

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยมาร่วมกันแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้

พร้อมนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้มีหนังสือแจ้งกำชับไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปเพื่อร่วมลงนามน้อมเกล้าแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของสำนักงานฯ ออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น