pearleus

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นครปฐม จัดเสวนา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ

AIS ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดเสวนาเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เมื่อ 12 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ โดยนายกิตติ งามเจตนรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ ภูมิภาค-ภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันปัจจุบันผู้ประกอบการทุกรายมีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภายในพื้นที่ชุมชน เพื่อรองรับจำนวนความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจมีบางพื้นที่ที่ประชาชนมีข้อวิตกกังวล จากการที่มีเสาส่งสัญญาณตั้งอยู่บริเวณที่พักอาศัย AISจึงนำข้อมูลอ้างอิงจาก กสทช. ที่ใช้ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเดินสายทั่วภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ในประเด็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ มาจัดงานเสวนาให้ความรู้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรม  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และประชาสัมพันธ์จังหวัด ในการเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล ผู้จัดการแผนกเทคนิคโครงข่ายโทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอไอเอส กล่าวว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่มีประชาชนวิตกกังวลนั้น ความจริงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ และสัตว์ เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังกล่าวมีกำลังสูงที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กสทช. กำหนดไว้ เช่นเดียวกับโครงสร้างเสาส่งสัญญาณที่ก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ กสทช. ดังนั้นประชาชนและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเสาส่งสัญญาณ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สำหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั้น ทางบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ กสทช. ซึ่งในการดำเนินงานก่อสร้างจะปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงมีความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างที่สามารถทนต่อแรงลมปะทะได้สูงถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่ากับระดับความแรงของพายุไต้ฝุ่นหรือแม้แต่แผ่นดินไหวก็ตาม


เอไอเอสขอยืนยันว่าการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กำหนดไว้ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนเสาส่งสัญญาณ ซึ่งในการรองรับจากผู้ให้บริการทั่วโลกในการใช้งาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น