pearleus

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อธิบดีส.ค.ลงพื้นที่จุดบริการของพม.ให้กำลังใจจนท.ในการปฏิบัติภารกิจบริการประชาชน ณ สนามหลวง

   
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 59 เวลา 10.30 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ “พม. เพื่อพ่อหลวง” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ให้บริการตัดผม หญิง/ชาย ฟรี พร้อมแจกเสื้อสีดำ และแจกพิมเสนน้ำ ให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
     นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับอาสาให้บริการตัดผม หญิง/ชาย ฟรี ณ จุดบริการ “พม. เพื่อพ่อหลวง” เต้นท์โซนใต้ 41-42 ให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้รวมระยะเวลา 8 วัน มีผู้มารับบริการตัดผม จำนวนทั้งสิ้น 1,614 คน แยกเป็นชาย 962 คน และหญิง 652 คน โดยมีช่างตัดผมฝีมือดีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาให้บริการดังกล่าว นอกจากการให้บริการตัดผมฟรีแล้ว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทุกแห่ง ของ สค. ซึ่งมีจำนวน 8 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ยังได้ร่วมมือกันจัดทำยาดม ยาหม่อง และพิมเสนน้ำส่งมาให้ส่วนกลางนำไปแจกให้กับประชาชนอีกด้วย รวมจำนวน 4,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีเสื้อผ้าสีดำที่ภาคเอกชนมอบมาให้ สค. เป็นผู้นำไปแจกให้กับประชาชนอีกจำนวน 1,100 ตัว ให้บริการย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชน 2,600 ตัว ตลอดจนรับบริจาคเสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่เพื่อนำมาย้อมสีดำสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนอีกจำนวน 1,500 ตัว และขณะนี้กำลังจัดทำถุงผ้าสีดำเตรียมแจกให้ประชาชนอีกด้วย
      นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า จุดบริการประชาชน “พม. เพื่อพ่อหลวง” เป็นนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการประชาชนที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การให้บริการจัดทำป้ายข้อมูลเด็กคล้องข้อมือ เพื่อช่วยเหลือเมื่อเด็กพลัดหลงกับผู้ปกครอง บริการดูแลเด็กพลัดหลงก่อนส่งคืนผู้ปกครอง บริการเก็บและแยกขยะ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาแนะนำของกรมกิจการเด็กและเยาวชน บริการรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (วีลแชร์) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการแจกฟรีพร้อมสาธิตวิธีการทำริบบิ้นดำ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และให้บริการที่พักบ้านมิตรไมตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นต้น
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น