pearleus

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สหกรณ์ในจังหวัดสตูลมอบน้ำดื่มอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
         จากนั้นนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฎฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รับมอบน้ำดื่มจำนวน 200 โหล จากนายนอรดีน เจาะแล สหกรณ์จังหวัด และนายอูมัร อาเก็ม ประธานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ซึ่งนำมามอบให้กับทางจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวจังหวัดสตูลที่จะเดินทางไปแสดงความอาลัยเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
           ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดสตูลมีจัดตั้งกองอำนวยการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล กลุ่มงานความมั่นคง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการพี่น้องประชาชน โดยแบ่งการเดินทางออกเป็น 4 รุ่นๆ ละ 750 คนรวม3,000 คนรุ่นแรกจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ที่มีความจงรักภักดีและต้องการไปเข้าเฝ้าถวายบังคมพระองค์ท่าน ซึ่งเดินทางระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเดินทางในรุ่นอื่นๆแจ้งความประสงค์ได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเอง

นิตยา แสงมณี :รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น