pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นักรบทางเรือรวมใจบริจาคโลหิตตั้งปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล

     เมื่อ 26 ต.ค.59  พล.ร.ต.พีระ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ   ได้นำคณะนายทหาร ผู้บังคับการเรือหลวง ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดรวมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่วันที่26 -28 ต.ค.59   ณ   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหาเรือ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พล.ร.ต.พีระ อดุลยาศักดิ์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ   กล่าวว่า ข้าราชการในสังกัด กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกรชาวไทย แล้วยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการในสังกัด ได้เห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไป ในอนาคต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไป เก็บไว้ในโรงพยาบาลต่างๆ ของกองทัพเรือ รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี081-3455203 /086-3684323
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น