pearleus

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รมว.พม.ประธานงานเลี้ยงเกษียณสค.

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.59 เวลา 11.00 น. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุข้าราชการ โดย พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเลี้ยงอำลาเกษียณอายุฯ เพื่อเป็นการให้เกียรติแสดงถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการ สค.ซึ่งเกษียณอายุราชการในวันนี้เข้าร่วมงานด้วย 1 ท่าน คือ ผอ.อัจฉราฉวี หาสุณหะ ผอ.กลุ่มมาตรการกลไก กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ในการนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ผอ.นฤมล พงษ์สุภาพ) และทีมงาน ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลจัดทำอาหารและเครื่องดื่มเลิศรสตลอดงาน ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้บริหาร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติซึ่งถือเป็นกำลังใจแก่บุคลากร และเป็นความภาคภูมิใจของ สค. เป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความขอบคุณศูนย์ฯ ภาคกลาง และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น