pearleus

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พม. ร่วมเปิดตัวสื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ในรูปแบบโปสเตอร์ ชุด "คุณเห็นฉันไหม" Can You See Me? ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. เวลา 15.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานเปิดตัวสื่อรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ ในรูปแบบโปสเตอร์ ชุด "คุณเห็นฉันไหม" Can You See Me? ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มูลนิธิ A21      และกระทรวงพม.ในการผลิตสื่อรณรงค์ดังกล่าว ณ โซน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ปลัดกระทรวงพม. กล่าวว่า การผลิตโปสเตอร์ Can You See Me? เป็นการทำงานเชิงป้องกัน ภายใต้ 3 สร้าง คือ1) การสร้างความรับรู้และตระหนักของประชาชน( Public Awareness Raising ) 2) การสร้างความร่วมมือ ที่รัฐทำงานร่วมกับเอกชน ภายใต้นโยบายประชารัฐ ( Public Private Partnership Cooperation) เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนัก  ถึงความร้ายแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ และกระตุ้นให้ ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ไม่ยอมนิ่งเฉย และมีส่วนร่วมด้วยการ โทรสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของกระทรวง พม. เพื่อแจ้งเบาะแสและเข้าช่วยเหลือ ซึ่งเป็นช่องทางสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (Social Immunity)
เมื่อรู้ปัญหาแล้วต้องป้องกัน ตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง
พร้อมระบุว่าตนขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ได้แก่ กระทรวงคมนาคม และมูลนิธิ A21 ต่อความสำเร็จของ Can You See Me ? และขอย้ำว่า กระทรวง พม. ยินดีสนับสนุนทุกองค์กร ทุกภาคส่วนในการทำงานทกมิติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์*****************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น