pearleus

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร แจกเสื้อข้าวสาร ให้พนักงานกองสาธารณสุข

เมื่อเวลา 14.15 น.วันที่ 25 พ.ย.59  ที่หน้ากองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรสาคร นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรี นายสาคร อิ่มพรรณไชย นายศักดิ์ชัย นิมิตรปัญญา รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร นาวาโยธิน เลขาสภาฯนายวิเชียร กลั่นภูมิศรีและนายธนวัฒน์ เลิศศรีนภาพร สมาชิกเขตฯ ร่วมกันแจกเสื้อสีดำและข้าวสารแก่พนักงานทำความสะอาดในท้องถิ่นเกือบ 200 คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบุญชัย ทัศนีย์ไตรเทพ ที่ปรึกษาผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เงาพญาราหู รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น