pearleus

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พม.ปรับแผนบริการเพิ่มการถักเปียแทนการตัดผมแก่ปชช.เผยยอด 2 สัปดาห์ยอดใช้บริการกว่าสี่พันคน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59 ณ จุดบริการประชาชน “พม. เพื่อพ่อหลวง” บริเวณสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดเจ้าหน้าที่เวรผลัดไว้ประจำจุดบริการฯ โดยช่วงเช้า เลขานุการกรม (ท่านพัทธ์วิรา สุวรรณ) และช่วงบ่าย ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร (น.ส.โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์) ไปร่วมดูแลความเรียบร้อย ในการให้บริการตกแต่งทรงผมด้วยการถักเปีย รวบเก็บปลายผมให้ดูสุภาพเรียบร้อยแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยช่างทำผมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน ซึ่งตลอดทั้งวัน (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 15.00 น.) มีผู้มารับบริการรวมจำนวน จำนวน 270 คน โดยแยกเป็นเพศหญิง 255 คน เพศชาย 15 คน เนื่องจากในวันนี้ระบบไฟฟ้าขัดข้องในช่วง 07.00 น. เป็นต้นไป จึงสามารถตัดผมชายได้เพียง 15 คน ตลอดทั้งวันจึงปรับเปลี่ยนเป็นการให้บริการตกแต่งทรงผมด้วยการถักเปีย รวบเก็บปลายผมให้กับผู้หญิงแทน ทั้งนี้ ถือว่าการให้บริการตัดผมชายของเต้นท์ พม.เพื่อพ่อหลวงเป็นที่รับรู้ของประชาชนในวงกว้าง เพราะตลอดทั้งวันมีผู้มาถามขอใช้บริการตัดผมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ รวมยอดผู้มาใช้บริการตกแต่งทรงผม และตัดผม ของ สค. ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. – 3 พ.ย. 59 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (14 วัน) มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 3,734 คน แยกเป็นเพศชาย 1,627 คน และเพศหญิง 2,107 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น